Anadolu basını çare arıyor

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi temaslarda
bulunarak, “Yargı Reformu Paketi”nde yer alan ve yerel basının geleceğini bütünüyle
tehlikeye atan düzenlemeden derhal vazgeçilmesini talep etti.  TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Grup
Başkanvekili Lütfü Türkkan ve her partiden milletvekilleriyle görüşen TGF Heyeti, söz
konusu düzenlemenin, resmi ilanların büyük bir bölümünü ortadan kaldıracağına
vurgu yaparak, bunun, son yıllarda güçlükle ayakta durma mücadelesi veren yerel
basının, adeta sonunu getireceğine işaret etti.
 
ŞENTOP: DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ
 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret eden TGF Yönetim Kurulu ve
Başkanlar Konseyi Üyeleri, Meclis Başkanı Şentop’a bir rapor sunarak, sorunun
önemini ayrıntılarıyla anlattılar. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın heyet adına
Başkan Şentop’a sunduğu talep yazısında aynen şu ifadeler yer aldı: “ Kıymetli
Meclis Başkanımız; öncelikle ülkemizin bekası ve milletimizin refahı için gösterdiğiniz
kıymetli gayretleriniz için şükranlarımızı sunuyor, verimli çalışmalarınızın, onurla
üstlendiğiniz TBMM Başkanlığı görevinizde de başarıyla devam etmesini diliyoruz.
Değerli Meclis Başkanımız;
Mayıs ayı sonunda açıklanan ve kamuoyuna ‘Yeni Yargı Reformu Paketi’ adıyla
yansıyan yeni düzenlemeler içinde yer alan “resmi ilan statüsünde olan icra
ilanlarının, yaygın ve yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasının”
öngörülmesi, Anadolu basınında şok etkisi yaratmış, adeta yok olma tehlikesini
ortaya çıkarmıştır.
Zira icra, iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile
yayınlatılan resmi ilanlar özellikle yerel basınımız için hayati öneme haizdir.
Yeni düzenleme ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın ve yerel
gazetelerde yayınlanma zorunluluğunu kalkmakta, bu durum son yıllarda ayakta
kalma mücadelesi veren Anadolu basınının çok önemli bir gelir kalemini yok etme
sonucunu doğurmaktadır.
Ülkemizin gerçek sesi, özgün nefesi olan yerel basınımız, bu yönüyle demokrasimizin
de en önemli teminatlarından biridir.
Çok sesliliğe katkısının yanı sıra demokrasimizin gelişmesine destek olan ve istihdam
başta olmak üzere genel ve yerel ülke kültürünün yaşatılması gibi anlamlı bir işlev

üstlenen Anadolu basınını koruyup kollamak, güzel ülkemizin ve yüce milletimizin
sağlıklı geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu değişikliğin, resmi ilan fiyatlarının icra dosyalarına maddi anlamda büyük
yük getirdiği iddiasıyla yapıldığı ileri sürülse de, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu gerekçe, aslında yerel basının, yaygın basının yüksek resmi ilan fiyatlarına kurban
edildiğini net olarak göstermektedir.
Gerçekte ise yüksek maliyete neden olan; yerel gazete resmi ilan fiyatlarının
neredeyse 5 katı olan yaygın basın ilan fiyatlarıdır.
Çözüm ise basittir. “Tartışmaya konu olan icra iflas ilanlarının, mahallinde yayınlanan
yerel gazetelerde yer alması zorunludur” şeklindeki bir hüküm değişikliği, sorunu
kökünden çözecektir.
Kıymetli Meclis Başkanımız;
Yargı Reformu Paketi’ndeki Anadolu basınını zora sokacak kararın, talep ettiğimiz
şekilde yeniden düzenlenmesi, yurt sathında büyük rahatlama yaratacak, tedirgin
bekleyişi ortadan kaldıracak ve ekmeğini basın sektöründe kazanan binlerce kişiye
yakın bir istihdam rahatlaması sağlayacaktır.
Şahsınızın, her zaman Anadolu basınını önceleyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu
biliyoruz ve her daim güven telkin eden yapınızı da takdirle izliyoruz.
Konuya gerekli ehemmiyeti vereceğinize inanıyor, gereğini yaparak yerel basınımızı
rahatlatan bir gelişmeyi sağlayacağınıza güveniyoruz.
İlgi ve desteğinize teşekkürlerimizle saygılar sunuyoruz.”
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, söz konusu soruna cevap olarak, yerel basının
önemli bir işlev üstlendiğini ancak değişimin de kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Düzenlemenin belki bir süre daha ötelenerek geciktirilebileceğini belirten Şentop,
“Biliyorsunuz, adli işlemlerde başarılı ve son derece hızlı bir uygulamayı beraberinde
getiren UYAP sayesinde çok mesafe kat edildi. Hukuksal işlemler, eskiye nazaran
çok hızlı yürüyor ve bu da zaman kazandırarak adli mağduriyetleri önlüyor. Bu
konuya da böyle bakmak gerekiyor. Medyada dijital dönüşüm artık kaçınılmaz.
Dolayısıyla resmi ilanlarla ilgili düzenlemeleri de yeni medya düzeninin değişen
teknolojisine uydurmak gerekiyor. Yani bundan kaçış yok. Konu Meclis çatısı altında
görüşülmeye geldiğinde yeniden ele alınıp değerlendirilecektir. Yapılacak
görüşmelerin sonunda da tabi ki bir kararda mutabık kalınacaktır. Ancak dediğim gibi
her konuda olduğu gibi medya konusunda da hızla gerçekleşen dijital dönüşüm
gerçeği, bu tür değişimleri beraberinde getiriyor” dedi.
 
ÖZTRAK: AMAÇ YEREL BASINI SUSTURMAK
 
TGF Heyeti’nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ı ziyaretinde de, Anadolu
basınını bekleyen büyük tehlike masaya yatırıldı. Sorunun birkaç cümleyle
geçiştirilemeyecek kadar öneme sahip olduğuna vurgu yapan Öztrak, “Aslına gerçek
amaç yerel basının sesinin tamamen kesilmesidir” dedi.
Yaygın medyanın büyük bölümünün neredeyse görev yapamaz hale getirildiğine
işaret eden Öztrak, “İktidarın hedefinde medyayı yaygınıyla, yereliyle bütün olarak
teslim alma niyetini zaten biliyoruz. Bunu büyük ölçüde de başardılar. Türkiye’de
basın özgürlüğünün getirildiği nokta da bunun açık bir göstergesi. Yaygın medya ile
ilgili amacına ulaşan iktidar gücünün menzilinde şimdi de yerel basının olduğu çok
açık bir biçimde görülüyor. Söz konusu düzenleme içinde yer alan resmi ilanlarla ilgili
maddede ısrar edilmesinin sebebi de budur. Bütün amaç yerel medyayı çok önemli
bir gelir kaleminden ederek tamamen susturmaktır. Anadolu basının yok edilmesi,
halkın sesinin kesilmesi, toplumun gerçekleri öğrenmesinin ortadan kaldırılması

anlamındadır ve bu kötü niyet çok açıktır. CHP Grubu olarak biz Meclis’te konu
önümüze geldiğinde gerek komisyonlarda gerekse Meclis Genel Kurulu’nda, gerekli
mücadeleyi vereceğiz. Bu düzenlemenin ne ülkemize, ne ulusumuza, ne
demokrasimize ne de Cumhuriyetimizin geleceğine bir faydası yoktur. Üzerimize
düşen sorumluluğu, bu sorunun kaldırılması noktasında sonuna kadar yerine
getireceğiz” şeklinde konuştu.  
TGF Heyeti ziyaretin ardından Faik Öztrak’ın ülke gündemini değerlendirdiği basın
toplantısına katılarak, sorunun kamuoyuna da duyurulmasını sağladı. Pek çok
televizyonun canlı yayınladığı basın toplantısında, TGF Genel Başkanvekili İbrahim
Erdoğan’ın sorusunu yanıtlayan CHP Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kamuoyunu
duyarlı olmaya çağırdı. Öztrak,”Cumhuriyetimizin kuruluşunda, ulusal mücadelenin
yanında saf tutan Anadolu basınına büyük bir darbe vurulmak ve adeta yok edilmek
isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.  
 
TÜRKKAN: ANADOLU BASINININ YANINDAYIZ
 
Yılmaz Karaca’nın genel başkanlığındaki TGF Heyeti’inin,  İYİ PARTİ’yi ziyaretinde
de aynı konu ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan, TGF’yi gazetecilik mesleğinin sorunlarına karşı duyarlı olduğu için 
kutlayarak başladığı değerlendirmesinde, soruna hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.
Yerel basının, demokrasinin vaz geçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden
Türkkan, ”İYİ Parti olarak her zaman Anadolu basınının yanındayız. Reform adı altına
oldu bittiye getirilerek halledilmek istenen yasa tasarısındaki ilgili düzenlemeyi kabul
etmek asla mümkün değildir. Yerel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır.
Halkımızın korunup kollanması gereken çok önemli bir değeridir. Getirilmek istenen
düzenleme yerel basını ayakta tutan resmi ilan gelirlerinin çok büyük bir bölümünü
ortadan kaldıracak ve bu durum, toplumun sesi olan yerel yayıncılığa tam anlamıyla
büyük bir darbe vuracaktır. İYİ Parti olarak sorununun öneminin farkındayız ve bu
düzenlemenin yeniden ele alınarak sorunun ortadan kaldırılması için üzerimize
düşeni yerine getirmeye kararlıyız. Tam tersine Anadolu basınını yaşatmak ve
güçlendirmek için önlemler almak, kararlar çıkartmak zorundayız” şeklinde konuştu
.
HİZMET PASAPORTU 5 YILLIK OLMALI
 
TGF Heyeti’nin ziyaretlerinde gazetecilere verilen hizmet pasaportu süresinin
kısalığının da büyük sorunlar yarattığı, bir ya da iki yıllığına verilen hizmet
pasaportlarının süresinin 5 yıla çıkarılması gerektiğine vurgu yapıldı. Meslekte 18
yılını doldurarak sürekli basın kartı hakkına sahip olanlara ise yeşil pasaport hakkı
tanınması gerekliliği belirtilerek, gazetecilerin yurtdışı temaslarında resmi
prosedürlerle uğraşarak zaman kaybetmelerinin önüne geçilmesi gerektiğine
değinildi. Ziyaretlerde ayrıca genel anlamda çözüm bekleyen gazetecilik mesleğinin
sorunlarına işaret edilerek, TGF’nin ayrıntılı olarak hazırladığı “MEDYA RAPORU”
verildi.

Bunları da sevebilirsiniz